FO etterlyser en mer konkret beskrivelse av gruppen ""andre ansatte". Vi etterspør hvilken kompetanse disse skal ha og hvilke ambisjoner direktoratet har for å styrke også denne gruppen. Vi mener også at det er få tiltak knyttet til å øke kompetansen på læringsmiljø og for lite fokus på sosiale forhold som er til hinder for læring.

Les FOs høringssvar her. (PDF, 116KB)