Dette forutsetter sosialfaglig kompetanse i det tverrfaglige folkehelsearbeidet. Vi har derfor anbefalt:

  • En styrking av den sosiale dimensjonen i forståelse av folkehelsearbeidet. Den sosiale dimensjonen må få større plass i planlegging, politikkutforming og tiltak for bedre folkehelse.
  • Et større fokus på sosialfaglig kompetanse og økt sosialfaglig innsats i folkehelsearbeidet.
  • Flere kliniske sosialarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • Flere ansatte med sosialfaglig kompetanse inn i barnehage, skole og kommunens helse- og omsorgstjenester.
  • At det settes av midler til følgeforskning og evaluering i samarbeid med skoler som har satset på tverrfaglighet og økt bruk av miljøterapeuter.

Les hele høringssvaret her.  (PDF, 56KB)