Les hele innspillet her. (PDF, 82KB)

FO mener at en ny stortingsmelding må inneholde:

  • En tydelig verdiforankring
  • Et fokus på rehabilitering og innholdet i straffegjennomføringen 
  • En beskrivelse av kompetansebehov og kompetanseutvikling – særlig relatert til sosialfaglig kompetanse og betydningen av ansatte med denne kompetansen i hele kriminalomsorgen
  • En særskilt oppmerksomhet knyttet til straffegjennomføring for barn og unge, både i friomsorg og i fengsel
  • En analyse av utfordringsbildet, både knyttet til ulike former for kriminalitet og til mer sammensatt problematikk hos straffedømte