Forslagene er forelagt våre medlemmer som jobber på barnehus og vårt innspill bygger på tilbakemeldinger fra disse. For å sikre barnehusene stabil drift så mener vi at barnehusene igjen må få et eget budsjett og ikke som i dag hvor de ligger under politiets budsjett.

Les FO sitt innspill her. (PDF, 52KB)