SV har i dokumentforslag 8:208 S (2020-2021) foreslått at det legges fram en stortingsmelding med en langtidsplan for å styrke barn og unges viktigste kommunale og statlige tilbud og tjenester. FO støtter forslaget og vi har gitt innspill til områder vi mener stortingsmeldingen må inneholde. Vi er også opptatt av at stortingsmeldingen på bygge på hovedbudskap fra Koronakommisjonens NOU 2021:6 og erfaringer fra ulike tjenester som jevnlig er oppsummert av den regjeringsoppnevnte og tverrdirektoriale koordineringsgruppa.

Les FOs innspill her. (PDF, 143KB)