Da statsbudsjettet ble presentert av finansminister Jan Tore Sanner (H) var FO svært misfornøyd med utgangspunktet. 

– De som betalte mest under krisen, får lite igjen i dag, sa FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik. Les saken her.

Nå overtar en ny regjering. Dermed er det gode muligheter for å påvirke det endelige utfallet. Her er FOs innspill til statsbudsjettet (PDF, 117KB). Disse er sendt til LO som koordinerer og samkjører innsillene fra forbundene. 

FO prioriterte følgende forslag:

  1. Det må settes av midler til en helhetlig gjennomgang av Nav. Regjeringen må komme tilbake med en sak til Stortinget, i tråd med anmodningsvedtak 905, 11. mai 2021.
  2. Kommunen må få både videreført og tilført nye øremerkede midler for å kompensere for økt økonomisk ansvar for barnevernet, som følge av barnevernsreformen som trer i kraft fra nyttår.
  3. Det må øremerkes midler til 200 nye plasser på vernepleierstudiet. Når CRPD inkorporeres i norsk lov stiller det krav til tjenestekvalitet og kompetanse i tjenestene.

Forslagene er godt begrunnet i innspillet.

LES INNSPILLET: FOs innspill til Statsbudsjettet 2022 (PDF, 117KB)