Lovforslaget er en  videreføring av forskriften av 3. april i år som handlet om midlertidig endring av regelverket for at barnevernet skal kunne ivareta barnets rett til omsorg og beskyttelse, og for å sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i fylkesnemnda. FO støtter departementets vurdering om at det er nødvendig å omgjøre den vedtatt forskriften til lov, men vi hadde likevel noen kommentarer.  Blant annet var FO  opptatt av at vi skal være restriktive med hvor lenge loven skal være, og har foreslått en varighet på seks måneder istedenfor ut 2020.

Les høringssvaret her. (PDF, 16KB)