FO støtter departementets vurdering om at det er nødvendig å foreta enkelte midlertidige endringer i regelverket for at barnevernet skal kunne ivareta barnets rett til omsorg og beskyttelse, og for å sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i fylkesnemnda. Vi har likevel flere kommentarer til forslaget. Blant annet mener vi at det i formålsparagrafen må refereres til barns beste for å sikre at alle beslutninger etter forskriften er gjort med bakgrunn i en barnets beste vurdering på samme måte som i barnevernsloven.    

Les hele høringssvaret her. (PDF, 17KB)