FO mener foreslåtte endringer vil føre til en forverring av eksisterende ordninger og gjøre barnehagen dyrere for mange.
 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 989KB)