Den foreslåtte ordningen innebærer at pasienten får rett til kontaktlege og helseforetaket en plikt til å oppnevne kontaktlege. Pasienten får også klagerett. Kontaktlegeordningen skal gjelde for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Behov for behandling eller oppfølging fra spesialisthelsetjenesten må være av en viss varighet.
 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 1MB)