FO mener forslaget til den nasjonale faglige retningslinjen for avrusning ser ut til å være grundig og god, men har kommentert mangler når deg gjelder krav til kompetanse og ivaretakelse av pårørende.

Høringssvaret kan du lese her. (PDF, 36KB)