For å få til en best mulig skole for alle, er FO imidlertid opptatt av tiltak for utvikling av bedre og rett kompetanse, kultur og holdninger hos både de som jobber i skolen, med skolespørsmål og i samfunnet for øvrig.  For å får til det, trengs blant annet en god tverrfaglig, sammensatt og fleksibel  skolehelse- og skolemiljø tjeneste og ansatte med sosialfaglig kompetanse.

 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 202KB)