FO er bekymret for at konsekvenser av fritt behandlingsvalg blir dårligere økonomi, mindre ressurser, færre fagfolk og manglende fagutvikling i de offentlige spesialisthelsetjenestene. Dette er forhold som bør konkretiseres bedre i forskriften.

Les høringssvaret her. (PDF, 209KB)