Hensynet til barnets beste er sentralt og sterkere enn andre hensyn i barnevernssaker jf barnevernloven § 1-4. Samtidig er prinsippet om minste inngreps prinsipp viktig. Å pålegge tiltak ved tvang er alvorlig og inngripende. Det er derfor avgjørende at frivillige tiltak er prøvd eller vurdert før tvunge hjelpetiltak kan vurderes.

En mulighet for barnevernet til å kunne pålegge hjelpetiltak må aldri bli en sovepute for barnevernet knyttet til å gjøre nødvendig inngripen overfor barn som skades av sine foreldre ved at de utsettes for fysiske og psykiske overgrep.  På den annen side, kan heller ikke dette bli en sovepute for ikke å investere og satse på å utvikle godt samarbeid med foreldre, og tilby hjelp som foreldrene selv oppfatter er hjelpsomt i utfordrende livssituasjoner med ansvar for barn. 

Les høringssvaret her   (PDF, 140KB)