Meldingen vektlegger helhetlige tjenester der tverrfaglighet og brukermedvirkning er sentralt, og dette samsvarer med FO sin politikk. Meldingen varsler mye positivt, men FO har innspill vi mener vil være avgjørende for kvalitativt gode primærhelsetjenester.

Les høringssvaret her. (PDF, 117KB)