FO hadde forventning om at høringsnotatet i større grad skulle gi oss en oversikt over de faktiske forhold og bidra til ny kunnskap. Høringsnotatet har i stedet blitt en beskrivelse av hva som er gjort fra sentralt hold, hvilke lover og regler som gjelder og hvordan regelverket er ment å skulle ivareta personer med utviklingshemming.

Hele FOs høringssvar her (PDF, 173KB)