Vi synes det er positivt at det nå er utarbeidet en veileder som beskriver krav til samarbeid og koordinering mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov. Veilederen tar opp mange viktige tema og gir et godt grunnlag for bedre forståelse og dermed kvalitet i samarbeidet mellom ulike tjenester og koordinering av tjenester til barn og unge med habiliteringsbehov. 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 2MB)