FO støtter meldingas intensjon, men mener at den mangler konkrete, forpliktende tiltak. FO kommenterte særskilt på tre områder; 
- arbeid
- barnehage og utdanning
- oppvekst og familie

 

FOs innspilll kan lastes ned her (PDF, 151KB)

Hele høringsmøte kan følges på web TV her, FO hadde sitt innlegg ca 25 minutter etter oppstart.