FO var særlig opptattt av tre forhold i stortingsmeldinga. 
-  Bredde i problematikk krever bredde i tiltak.
-  Hvordan sikre prioritering av gode nok tilbud i kommunen?
-  Bredde i problematikk krever bredde i kompetanse.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 128KB)