Mange av forslagene gjelder barn. Blant annet barns rett til medvirkning og medbestemmelse når de mottar helse- og omsorgstjenester, og når de er pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer og/eller foreldre og søsken som dør. 

FO støtter i hovedsak forslagene som vi mener kan føre til styrking av barns rettigheter når de har behov for helse- og omsorgstjenester, og når barn selv er pårørende.
 

Les høringssvaret her (PDF, 787KB)