FO mener, med bakgrunn i rapporten, at det er et stort behov for nasjonale anbefalinger når det gjelder tannhelsetjenestens forhold til barneverntjenesten. Videre mener vi at en slik nasjonal anbefaling kan inngå som et ledd i den kompetanseheving som rapporten viser det er behov for. I tillegg påpeker FO at forholdet til barneverntjenesten også er et naturlig tema i en generell veileder/retningslinjer for tannhelsetjenesten til barn og unge. Vi anbefaler derfor at hovedanbefalingene, sammen med en henvisning til den nasjonale anbefalingen, bør inngå i veilederen/retningslinjene som nå er under utarbeidelse.

Høringssvaret finner du her (PDF, 581KB).