Rapporten som er svært omfattende, har valgt å fokusere på fem målsettinger for statens arbeid.  FO har i sitt høringssvar valgt, å fokusere på målsetting fem, et styrket støttesystem med tydelig ansvars-  og oppgavefordeling. FO er skuffet over at utvalget, på tross av konklusjonen om at tverrfaglig kompetanse kan bidra til å bedre skolens psykososiale skolemiljø, konkluderer med at det ikke bør lovfestes flere funskjoner i skolen.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 219KB)