I forslag til ny lovtekst heter det: "Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen kunne tilby nødvendig pårørendestøtte i form av:
1. Informasjon, opplæring og veiledning
2. Avlastning
3. Omsorgsstønad"

Høringbrevet kan lastes ned her (PDF, 124KB)