FO er særlig kritisk til forslagene som omhandler
•    Økt bruk av midlertidig opphold
•    Endringer i reglene for enslige mindreårige asylsøkere
•    Endringer i regler om familiegjenforeninger – regler om permanent opphold for å gi sterkere incitament for integrering
 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 227KB)