Departementet begrunner forslagene blant annet i behov for kontroll og innvandringsregulerende hensyn. FO mener dette særlig vil ramme kvinner som lever i voldelige forhold, og vil påvirke oppvekstsvilkårene for barn negativt.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 128KB)