Mulighetene for å leve et selvstendig liv utfra egne ressurser er i stor grad påvirket av samfunnets evne til å bygge ut universelle løsninger og gjøre varer og tjenester tilgjengelige for alle.

FO vil særlig trekke frem bekymring knyttet til at personer med funksjonsnedsettelse og deres manglende mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv i tråd med FN konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD). Spesielt CRPD artikkel 9 og 19 viser viktigheten for tilgjengelige varer og tjenester for å kunne oppnå fulldeltakelse om muligheter for alle. Høringsfristen 14.06.16.

Les høringssvaret her. (PDF, 119KB)