FO er positive til at det satses på rusbehandling i fengslene og at det etableres rusmestringsenheter . I den forbindelse er det bra at det utarbeides rundskriv som tydeliggjør rammebetingelsene for enhetene og som deri gjennom også er med på å kvalitetssikre de innholdet i samsvar med stortingsmelding 37s vektlegging av rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.

FO har i sitt høringssvar hatt særlig fokus på samhandling mellom virksomhetene, kriminalomsorgens ansvar og oppgaver, dokumentasjon og arkivering samt taushetsbestemmelser og samtykke.

Høringssvaret kan leses her (PDF, 128KB).