Vi frykter at kommuner som er presset på økonomi prioriterer lovbestemte oppgaver, og nedprioriterer ikke lovpålagte tjenester, inkludert personell med annen kompetanse enn det som er hjemlet i lov.

FO viser til LOs høringssvar og løfter frem sælig to punkter:
1. prioritering og fokus på barn med utviklingshemning sine særskilte utfordringer og sårbarhet, spesielt knyttet til vold og overgrep.
2. kompetanseutfordringene i tjenestene og bekymringen for et stadig snevrere helsebegrep.

 

Les høringssvaret her: (PDF, 105KB)