FO påpeker i sitt høringssvar at den kommende stortingsmeldingen må sikre at grunnlaget for den videre utviklingen av barnevernet bygger på faglig kunnskap, og svarer på de utfordringene som finnes i dagens barnevern. Dessuten at barnevernet og barnevernets ansatte sikres nødvendig faglig handlingsrom. Med dette som bakgrunn mener FO at følgende forutsetninger må ligge til grunn i stortingsmeldingen: 

  1. Barnevernloven vedtas som rettighetslov for barn og unge
  2. Nasjonalt direktorat for barnevernet opprettes
  3. Bedre kapasitet og ressurser tilføres i form av en fortsatt satsning på:
    • Kompetanseutvikling i tjenestene og utdanningene
    • Flere fagstillinger i kommunal barneverntjeneste
    • Utvikling av bedre og mer varierte barneverntiltak
  4. Utvikling av barnevernet for fremtiden bør skje gjennom en nasjonal barnevernplan, etter modell fra nasjonal transportplan


FO sitt høringssvar finner du her (PDF, 4MB).