Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. FO støtter også forslaget om å innføre en plikt om flerfaglig samarbeid. Vi synes imidlertid at forslaget er for svakt og viser til våre gjentatte innspill om mer tverrfaglighet i skolen og satsning på bruk av miljøterapeuter.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 110KB)