Intensjonen med rapporten som er sendt på høring er å etablere denne som en nasjonal standard i integrasjonen mot kjernejournal. Elektronisk kjernejournal er til nå innført i enkelte geografiske områder av spesialisthelsetjenesten (Trøndelag og Vestlandsområdet), og foreløpig kun i akuttmedisinske tjenester. Det er imidlertid planer om å innføre elektronisk kjernejournal også i andre deler av spesialisthelsetjenesten og i kommunale pleie og omsorgstjenester. 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 5MB)

Vedleggene til høringssvaret finner du her:
Vedlegg 1 (PDF, 1MB)
Vedlegg 2 (PDF, 465KB)
Vedlegg 3 (PDF, 1MB)
Vedlegg 4 (PDF, 774KB)