Arbeidsgruppa har i rapporten  forslått en rekke konkrete  tiltak for å bedre kvinners forhold i varetekt og under straffegjennomføring  og som er  i samsvar med  nasjonale og internasjonale standarder. FO slutter seg i all hovedsak til de ulike forslagene.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 141KB)