FO støtter hovedintensjonen i forslagene i NOU 2012: 5. Utvalget har kommet med mange gode anbefalinger som etter vårt syn både vil kunne bidra til å styrke det faglige innholdet og kvaliteten i barnevernet, og være en rettesnor i det barnevernfaglige arbeidet som sikrer fokus på barnet.

Høringssvaret finner du her (PDF, 3MB).