Det er behov for kontinuerlig prioritering i helsevesenet. FO vil understreke at det er den faglige spisskompetansen hos helsepersonell,- i samråd med pasienten selv, som må være utgangspunkt for å vurdere om en behandling skal gis eller ikke. Økonomiske indikatorer og tellekanter for levekår vil svært raskt kunne medføre urettferdige og alvorlige konsekvenser. FO er svært bekymret for at forslagene kan føre til et klassedelt helsesystem der de som har penger kan kjøpe behandlinger, og der andre ikke får mulighet til behandling.

Høringssvaret kan du lese her. (PDF, 42KB)