FO mener det er positivt at adopsjonsutvalget kommer med et forslag til en mer tilgjengelig og brukervennlig adopsjonslov. Hovedpersonen i en sak om adopsjon er alltid barnet. Dette tydeliggjøres på en god måte både i utvalgets utredning, og i forslag til formulering av lovens formål.

FO har gitt sine innspill til forslag fra adopsjonslovutvalgets utredning.

 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 113KB)