Utvalget konkluderte bla med at det først og fremst er andre og større utfordringer enn flyktningeinnvandringen som truer velferdsstaten. Forutsetningene er imidlertid at vi får til en god integrering. FO har i vårt høringssvar vært særlig opptatt av hvor viktig dette er i forhold til barn. 

Hørinssvaret kan leses her (PDF, 224KB)