FO er opptatt av å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten. Dette understrekes også i LOs til handlingsprogram. Vårt mål om rettferdig fordeling er derfor den sentrale inngangen til fattigdomsproblematikken. Det er alvorlig at barn vokser opp i fattigdom i Norge, og at antallet vokser. FO mener det er på høy tid å ta fattigdomsutfordringen på alvor.

Utvalgets mandat har vært å anbefale provenynøytrale endringer i overføringer til barnefamiliene. Forslagene er derfor gjennomgående konstruert slik at det ikke overstiger dagens nivå til denne viktige målgruppen. FO mener at en reell reduksjon av barnefattigdom krever at de totale overføringene til barnefamiliene økes.

Les hele høringssvar her. (PDF, 116KB)