Ill bilde
Mindre helhet i tjenestene, betydelige transaksjonskostnader, fare for sosial dumping og redusert skatteinngang er noen av konsekvensene av regjeringens innføring av nøytral merverdiavgift i helseforetakene fra 1. januar 2016, går det fram av FOs høringssvar til Finansdepartementet.

Høringssvaret kan lastes ned her. (PDF, 788KB)