Hvordan kan barnehagen bidra til tidlig innsats og best mulig hjelp til barn og familier i en vanskelig livssituasjon? 
Ansatte i barnehagen er i en særstilling når det gjelder å observere og få informasjon om omsorg, helsetilstand og livssituasjonen til barn under skolepliktig alder. De må derfor ha god kompetanse på å identifisere tegn på omsorgssvikt og ha god kontakt med øvrige helse- og velferdstjenester som barnevern, helsestasjon osv. 

FO er opptatt av det i rammeplanen må komme fram hvilke rettigheter og plikter ansatte har når det oppstår grunn til å tro at et barn for eksempel opplever omsorgssvikt. Rammeplanen må derfor være så tydelig at den bidrar til å gjøre det enklere for personalet å overholde opplysningsplikten. 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 217KB)