FO er blant annet positive til:

  • Utvidelse av aldersgrense fra 12 til 18 år.
  • Utvidelse av graderingsmulighet fra 50 til 20 prosent.
  • Opphevelse av karensdager ved institusjonsopphold. Pleiepenger gis nå fra første dag.
  • Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig i forbindelse med institusjonsopphold.

 

FO mener det er uheldig med:

  • En absolutt grense på 18 år. Det kan slå uheldig ut i de tilfeller der barnet fortsetter å bo hjemme etter fylte 18 år, og hvor pårørende ivaretar omsorgen.

 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 1MB)