Forslagene til endring gjelder kun innenfor rusmiddelbehandling (TSB) og voksenpsykiatrisk poliklinisk behandling, og innebærer at faggruppene FO organiserer kan kreve refusjon og egenandel på lik linje med blant annet leger og sykepleiere, noe som tilsvarer tidligere praksis. Helsedirektoratet kommer til å gå gjennom regelverket for å vurdere om det også trengs en endring i forbindelse med somatisk poliklinisk behandling, og er derfor ikke en del av dette forslaget.

FO støtter endringsforslaget, men hadde likevel noen kommentarer.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 25KB)