FO stiller seg kritisk til forslagene, og mener at ingen at alternativene til hvordan spesialisthelsetjenesten skal organiseres som skisseres i NOU'en er gode nok, og ber om at dagens organisering utredes slik at den kan forbedres.

Les høringssvaret her. (PDF, 203KB)

Les NOU 2016:25 her.