Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for tilskudd til etablering og tilpasning av bolig til kommunene, og innlemme tilskuddsordningene i rammetilskuddet, samt at kommunens plikt til å vurdere søknader om finansiering lovfestes.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 199KB)