FOs medlemmer jobber i mange ulike tjenester som berører barn og unge. Utdanningens innhold må derfor svare på behov og utfordringer i ulike tjenester. 

Les høringssvaret her. (PDF, 141KB)