I høringssvaret  har vi presisert at retningslinjene må bygge på erfaringene og anbefalingene fra disse ungdomsenhetene, NOVAs evaluering av Bjørgvin og rapportene fra sivilombudsmannen. Retningslinjene må bidra til å sikre likebehandling. FO etterlyser en konkretisering av hvordan retningslinjene skal gjelde for friomsorgen.

Høringssvaret kan leses her (PDF, 217KB)