FO er særlig opptatt av de endringene som på ulike måter påvirker regelverket for såkalte «særlige tjenester», inkludert helse- og sosialtjenester. Videre er vi opptatt av spørsmålet om utvidet egenregi, og av å sikre videreføring av Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Last ned høringssvaret. (PDF, 201KB)