FO støtter innføring av en lov som gir plikt til å bruke tolk for offentlige myndigheter, men mener det samtidig bør innføres individuell rett til tolk. Vi er også positive til at det opprettes en tolkeutdanning og et råd får å kvalitetssikre utdanningen og statsautorisasjonen.

 

Les høringssvaret her. (PDF, 1MB)