Følgende tema ble kommentert:
- Kommunens plikt til å tilgby forebyggende og helsefremmende tjenester
- Innsattes rett til utredning og behandling
- Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
- Samhandling og samarbeid på tvers av sektor og fag

 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 137KB)