FO er glad for at myndighetene ser på muligheter for å styrke håndhevingsapparatet på likestillings- og diskrimineringsområdet. 
Hovedpunkter FO har spilt inn til høringen er: 
•    Det er bra at nemnda gis mulighet til å ilegge oppreisning og tilkjenne erstatning
•    FO mener lovhåndhever- og pådriveroppgavene bør forbli i samme instans som i dag
•    FO mener ombudet må få mandat til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering
•    FO vil understreke viktigheten av at ombudet må være et reelt lavterskeltilbud i større grad enn i dag.

 

Les hele høringssvaret her (PDF, 123KB)