Barn
EN AV TI: 11,7 prosent av alle barn i Norge vokste i 2019 opp i en familie med vedvarende lavinntekt (Bufdir)

I dag vokser 115 000 barn opp i fattigdom. Noe barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kaller et alvorlig samfunnsproblem. Regjeringen oppnevnte derfor en gruppe som skal komme med tiltak til bedre oppvekstsvilkår og å hindre at fattigdom går i arv.

Si din mening

– Selv om flere regjeringer har arbeidet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, er tallet på barn i fattige familier likevel økende, sa Toppe høsten 2022.

Ekspertgruppen består av seks forskere og to representanter for arbeidslivet. Hanne Glemmestad, leder for FOs profesjonsråd for sosionomer, er en av dem.

– Dyrtiden går hardt ut over barn i fattigdom. Vi vet at sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger. Derfor er jeg glad for at FO har en natulig plass i denne gruppen. Nettopp fordi medlemmene våre er eksperter på sosialpolitikk, sier Glemmestad.

Ber om innspill fra FOs medlemmer

Ekspertgruppen ber nå om innspill fra sosialarbeidere, forskere og familer som opplever problemer med fattigdom. Frist for å komme med innspill er 1. mars 2023.

Kom med dine innspill

– Nå som vi skal vurdere hvordan det offentlige kan bidra på best mulig måte, er vi helt avhengige av innspill fra dem som jobber tettest på familiene. Jeg håper så mange sosialarbeidere som mulig bidrar med sin unike innsikt, sier Glemmestad.

Hanne Glemmestad

Gruppen spør blant annet om hvilke offentlige tiltak som er viktigst,  hvordan ansvar er fordelt mellom ulike forvaltningsnivåer og hvilke perioder i oppveksten det er størst behov for gode tiltak.

Svar ekspertgruppen her 

Her kan du lese mer om ekspertgruppen og mandatet deres. Har du spørsmål om arbeidet, eller heller ønsker å gi innspill via fagforeningen, kan du kontakte Hanne Glemmestad i forbundsledelsen.